Quản lý lập phiếu trả lại hàng cho nhà cung cấp thì làm như thế nào ?

Quản lý lập phiếu trả lại hàng mua theo các bước dưới đây:

1. Trả lại hàng từ phiếu nhập hàng :

 • Chọn tab Khác / Trả lại hàng mua .

 • Danh sách phiếu trả chọn icon

 • Tại màn hình Thêm phiếu trả hàng chọn  Chọn phiếu nhập .

 • Danh sách phiếu nhập hàng , chọn phiếu hàng muốn đổi trả và ấn chọn .

 • Chọn số lượng hàng hóa cần trả lại và chọn Đồng ý

 • Tiếp theo chọn Thông tin trả

 • Nhập các thông tin vào phiếu trả: Chọn Giảm trừ công nợ hoặc Thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc Thanh toán ngay bằng tiền gửi. Nhấn Lưu  để lưu lại thông tin trả hàng.

 • Chọn Lưu lần nữa để lưu phiếu trả hàng.

 • Sau khi lưu lại thì phiếu trả lại hàng mua hiển thị trong danh sách phiếu :

2. Trả lại hàng mua từ danh mục hàng hóa :

 • Danh sách phiếu trả chọn icon 

 • Chọn vào Chọn hàng nhập  hoặc chạm vào biểu tượng  để quét mã vạch tìm hàng hóa.

 • Chọn hàng hóa và số lượng hàng hóa cần trả lại trong danh sách hàng hóa và chọn xong.

 • Tiếp theo chọn Thông tin trả

 • Nhập các thông tin vào phiếu trả: Chọn Giảm trừ công nợ hoặc Thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc Thanh toán ngay bằng tiền gửi. Nhấn Lưu  để lưu lại thông tin trả hàng.

 • Chọn lưu lần nữa để lưu phiếu trả hàng

 • Sau khi lưu lại thì phiếu trả lại hàng mua hiển thị trong danh sách phiếu :

3. Để sửa, xóa phiếu trả lại hàng mua thì trên danh sách chọn phiếu, vuốt sang trái và chạm vào biểu tượng  (Sửa),  (Xóa). Hoặc xem chi tiết phiếu trả lại hàng mua và chạm vào biểu tượng  (Sửa),  (Xóa).

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự