Đổi trả hàng cho khách theo hóa đơn thì thực hiện như thế nào?

Trong trường hợp cửa hàng có quy định đổi trả hàng cho khách theo hóa đơn cụ thể, thu ngân cần thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Nhấn biểu tượng  , chọn Đổi trả hàng.

 • Chọn hóa đơn của khách có hàng hóa đổi trả. Có thể sử dụng chức năng tìm kiếm hóa đơn.

 • Chọn hàng hóa khách đổi trả, nhập số lượng hàng hóa.

 • Nhấn Tiếp tục. 

 • Nếu cửa hàng có tính phí khi khách đổi trả hàng, chọn Phí đổi trả và nhập số tiền phí.

 • Có thể chọn tính phí theo phần trăm hóa đơn hoặc nhập trực tiếp số tiền.

 • Sau đó nhấn Xác nhận.

 • Nhấn Trả lại để hoàn thành.

 • Trường hợp khách có nhu cầu mua thêm hàng khi đổi trả, chọn Mua thêm. 

 • Chương trình sẽ hiển thị màn hình bán hàng, chọn hàng hóa khách mua theo danh sách hoặc quét mã vạch hàng hóa.

 • Nếu hàng hóa khách mua có giá trị lớn hơn hàng đổi trả, khách sẽ phải trả thêm 1 khoản tiền cho cửa hàng, chọn Tổng tiền để thanh toán cho khách.

 • Chương trình sẽ tự động chuyển sang màn hình Thu tiền nhanh.
 • Chọn hình thức khách thanh toán. Sau đó nhấn Hoàn thành.

Lưu ý:
Khi lập hóa đơn trả hàng, hệ thống sẽ tự động sinh phiếu nhập kho hàng trả lại để theo dõi chính xác số lượng hàng hóa tồn kho.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự