Mua hàng

4 câu hỏi

Cho phép Quản lý theo dõi hoạt động nhập mua hàng hóa thông qua việc lập phiếu nhập hàng. Đồng thời ghi nhận các trường hợp trả lại hàng cho nhà cung cấp do hàng không đung mẫu mã, kém chất lượng.